KVKK HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Kişisel verilerin korunması kanunu uyum danışmanlığı multidisipliner bir danışmanlık yaklaşımı gerektirir. Kanun maddeleri ve mevzuatın; hukuk ve bilgi güvenliği uzmanlarınca, hizmet verilecek kuruluşların veri işleme süreçleri ve amaçları göz önünde bulundurularak bütüncül olarak ele alınıp uyum sürecinin yürütülmesi gereklidir.

Kişisel verilerin korunması kanunu, çoğunlukla düşünülenin aksine evrak işlerinden oluşan bir kanun değildir. Kanun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin düzenlemeler getirirken asıl olarak kurumlarda kişisel verilere ilişkin bir kültür oluşturmayı amaçlamaktadır.

KVKK’nın bu ruhuna uygun olarak hukuki danışmanlık hizmetini verirken, şirket ve personelleri kanunun amaçlarını tam olarak anlayabilmeleri için farkındalık eğitimleri veriyoruz. Ancak bu şekilde şirket için oluşturulan veri işleme politikaları ve şirket içindeki operasyonlar, uygulamalar arasında gerçek bir uyumdan söz edilebilecektir.

Bu uyum sürecinde şirket işleyiş ve operasyonlarınızı minimum düzeyde yavaşlatacak akılcı çözümler ve uygulamalarla süreci yönetiyoruz.

 • VERBİS Kayıt ve Kişisel Veri Envanteri

  VERBİS’e kayıt ile yükümlü şirketlerin, sisteme kayıt sürecini yönetiyoruz ve şirket operasyonlarınızı analiz edip işlediğiniz veriler üzerinden veri envanteri oluşturuyoruz.

 • Kanun ve Mevzuata Uyumluluk

  Kişisel verilerin işlenme durumunun kanun ve mevzuatlara uygunluğu hukukçu uzmanımız tarafından analiz edilir. Kişisel verileri elde etme ve işleme yöntemleri kanuna uygun hale getirilir.

 • Sözleşmelerin Kanuna Uyumluluğu

  Şirketinizin hizmet alımları için yaptığı gizlilik sözleşmeleri veya üçüncü taraflarla yaptığı diğer sözleşmelerin kanuna uygun olup olmadığı tespit edilir ve uygun hale getirilir.

 • Açık Rıza Alınması ve Yöntemleri

  Verilerin işlenmesi için hangi durumlarda Açık Rıza alınması gerektiğini tespit ederiz. Kanunda belirtilen şartlara uygun olarak Açık Rıza alınması için yöntemler belirlenir.

 • Kişisel Veri İşleme Politikası

  VERBİS’e kayıt ile yükümlü veri sorumluları, bir veri işleme politikası oluşturmalı ve verilerin nasıl elde edildiğini, ne amaçla kullanıldığını, ne kadar süre tutulduğunu ve nasıl yokediliğini belirtilen  bir politika oluşturmalıdır.

 • Diğer

  Aydınlatma metinleri, veri imha ve yoketme politikası, veri ihlal politikası, personel farkındalık eğitimi, şilayet başvurusu alma cevaplama mekanizması oluşturulması gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu için gerekli tüm hukuki danışmanlık hizmetleri.